Klient może zwrócić zakupiony towar do 14 dni od momentu realizacji dostawy.

W tym celu powinien odesłać nam formularz zwrotu (na adres: info@osnowa.co) oraz odesłać zakupione produkty na adres centrum logistycznego:ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa, nr telefonu: +48 577 080 671 (koszt przesyłki po stronie Klienta). Nie ma możliwości dokonania zwrotu osobiście. 

Aby zwrot był skuteczny, informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi dotrzeć do sklepu do 14 dni od momentu realizacji pierwotnego zamówienia, a fizyczne dostarczenie produktu do 14 dni od zgłoszenia zwrotu Sprzedawcy. Zwracany produkt należy odesłać w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z kompletem metek.

Po otrzymaniu produktu Sprzedawca zweryfikuje jego stan i zatwierdzi zwrot kosztów zakupu produktu oraz jego dostawy, a następnie przystąpi do procedowania zwrotu, o czym poinformuje Klienta w osobnej wiadomości.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracany towar będzie zniszczony lub gdy będzie posiadał ślady użytkowania.

Gotowy formularz zwrotu można znaleźć na naszej stronie w zakładkach “Formularz Zwrotu”. Jeśli klient nie ma możliwości wydrukowania formularza, może wypisać go ręcznie i dołączyć do zwracanego zamówienia, zawierając w nim wszystkie wymienione w formularzu zwrotu informacje. 

Odstąpienie od umowy

a) Sklep internetowy Osnowa.co akceptuje odstąpienie od umowy sprzedaży zakupionych towarów wg. obowiązującego aktualnie prawa.

b) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

c) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia lub inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

d) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu konieczne będzie podanie nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, Państwa numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Wypełniony formularz lub oświadczenie woli innego typu należy odesłać na adres poczty elektronicznej info@osnowa.co lub pocztą na adres: Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa, tel. 577 080 671  (należy pamiętać o konieczności zachowania 14-dniowego terminu na przekazanie informacji o odstąpieniu od umowy - liczy się data efektywnego dostarczenia informacji do Sprzedawcy).

e) Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa, tel. 577 080 671, przed upływem tego terminu.


f) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego.

g) Prawo do odstąpienia przysługuje jedynie konsumentom.

h) Sugerujemy, aby sposób opakowania produktu oraz przesyłania go do Sprzedającego, był taki, aby produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Prosimy również, aby korzystanie z towaru było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy. Prosimy, aby starać się nie ubrudzić towaru podkładem czy antyperspirantem. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwrotu.

Zwracany towar należy wysłać na adres centrum logistycznego (z oznaczeniem “Zwrot” i podać numer zamówienia. Zwrotu należy dokonać, korzystając z adresu:

Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa tel. 577 080 671

i) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz zweryfikowania, czy nie nosi śladów użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu towaru zniszczonego lub uszkodzonego w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie.

j) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

k) Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

 

Adres do przesyłki zwrotów:

Osnowa, ul.Kinowa 8/37 04-030 Warszawa tel. 577 080 671