(formularz prosimy wypełnić i odesłać w razie zamiaru odstąpienia od umowy)

Ja niżej podpisany/a niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Imię i nazwisko:    __________________________________

Nr telefonu:           __________________________________

Adres email:          __________________________________

Nr zamówienia:     __________________________________

Przyczyna zwrotu: __________________________________

Data zwrotu:          _____/_____/_____

(np. niewłaściwy rozmiar/krój, towar niezgodny z opisem, zastrzeżenia do jakości, inne?)

Numer rachunku bankowego:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nazwa produktu Kolor Rozmiar Cena